ՍԴ-ն կանոնակարգում է վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունքը

Հեղինակ՝ Տաճատ Ոսկանյան 14/04/2021/ Սահմանադրական դատարանը հաստատել է, որ միջանկյալ դատական ակտերի բողոքարկումը վճռաբեկության կարգով պետք է լինի բացառություն, սակայն դա չի վերաբերում նոր հանգամանքով բողոքարկմանը: Նոր հանգամանքով միջանկյալ դատական ակտերը կարող են բողոքարկվել վճռաբեկ դատարան: Սահմանադրական դատարանն իր որոշումներից մեկում արձանագրել է, որ օրենքով թույլատրվելու դեպքում գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վիճարկումը վճռաբեկ […]
Continue Reading

Նոտարական մակագրության թերթի կիրառման խնդիրները ՀՀ-ում

Հեղինակ՝ Անահիտ Սարգսյան Վերջին տարիներին դատական համակարգի համար մարտահրավեր է դարձել դատարանների գերծանրաբեռնվածությունը: Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում 2016թ-ին ՀՀ դատարանները բեռնաթափելու ուղղությամբ ներդրված գորիծքներից մեկին` նոտարական մակագրության թերթի բովանդակությանը, դրա կիրառման առկա խնդրիներին և առաջարկվող լուծումներին: Նման իրավակարգավորման ներդրումն իր օբյեկտիվ նախադրյալները ուներ. ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դատական գործերի զգալի մաս են կազմում ֆինանսական […]
Continue Reading

Հայցի ապահովման միջոցների կիրառման սկզբունքները և հիմքերը և դրանց վերաբերյալ ՀՀ դատական պրակտիկան

Հեղինակ՝ Գագիկ Գրիգորյան Դատական ակտերի կատարաման մասին խոսելիս առաջին հերթին պետք է ընդգծել, որ՝ առանց արադարադատության իրականացման արդյունք հանիդսացող դատական ակտերի կատարման, արդարադատությունը չի կարող իրական լինել: Նման դեպքերում դրանով ստեղծվող հանրային բարիքը, որպես կանոն, գործնականում չի կարող հասանելի դառնալ արդարադատության միջոցով իրավունքի պաշտպանություն հայցող անձին: Օրինակ՝ քաղաքացիական արդարադատության դեպքում հայցվորին կամ դիմողին: Դատական ակտերի […]
Continue Reading

Փաստաբանները` իրավական պետության կառուցման առաջամարտիկներ

«Հովհաննիսյան և գործընկերները» շարունակում են ապացուցել, որ փաստաբանությունը սոցիալապես պատասխանատու մասնագիտություն է։ Փաստաբանական ծառայություններ մատուցելուց բացի, մեզանից յուրաքանչուրը պարտավոր է իր ժամանակն ու գիտելիքները ներդնել ամենատարբեր խնդիրների առջև կանգնած մեր հայրենակիցներին օգնելու գործում` սերմանելով հավատ դեպի իրավական պետություն և նպաստելով դրա կայացմանը։ Այս պատմությունը սկսվեց սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող փոքրիկ մի տղայի՝ Սմբատ Հարությունյանի մասին […]
Continue Reading

Հայցի ապահովման միջոցների կիրառման սկզբունքները և հիմքերը և դրանց վերաբերյալ ՀՀ դատական պրակտիկան

Դատական ակտերի կատարաման մասին խոսելիս առաջին հերթին պետք է ընդգծել, որ՝ առանց արադարադատության իրականացման արդյունք հանիդսացող դատական ակտերի կատարման, արդարադատությունը չի կարող իրական լինել: Նման դեպքերում դրանով ստեղծվող հանրային բարիքը, որպես կանոն, գործնականում չի կարող հասանելի դառնալ արդարադատության միջոցով իրավունքի պաշտպանություն հայցող անձին: Օրինակ՝ քաղաքացիական արդարադատության դեպքում հայցվորին կամ դիմողին: Դատական ակտերի կատարումն իրական դարձնելու […]
Continue Reading

Վճռաբեկը կետանցված աշխատավարձի մասին

Վճռաբեկ դատարանը անդրադարձել է կետանցված աշխատավարձի նկատմամբ ՀՀ ՔՕ 411-րդ հոդվածի կիրառելիության հարցին:Գործող օրենսդրության համաձայն ուրիշի դրամական միջոցներն ապօրինի պահելու, դրանք վերադարձնելուց խուսափելու, վճարման այլ կետանցով դրանք օգտագործելու, կամ այլ անձի հաշվին անհիմն ստանալու կամ խնայելու դեպքերում այդ գումարին վճարվում են տոկոսներ: Տոկոսները հաշվարկվում են կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության դադարման օրը՝ ըստ համապատասխան ժամանակահատվածների համար […]
Continue Reading

Սնանկություն և գրավի իրացում

Պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցման ժամանակ (Մորատորիում) գրավի իրավունքի իրացման մասնավոր դեպքի մասին«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 39-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերը կարգավորում են սնանկության վարույթ հարուցելուց հետո մինչեւ անձին սնանկ ճանաչելը այդ անձի (այսուհետ՝ Պարտապան) պարտատերերի պահանջների բավարարման սառեցման (այսուհետ՝ Մորատորիում) եւ դրա հետ կապված հարաբերություններն ու հարցերը:Ի թիվս այլնի հիշյալ նորմը սահմանում […]
Continue Reading