ՀԱՊ-ն առանձնանում է ֆինանսա-բանկային ոլորտում մատուցվող ծառայությունների գերազանց որակով: ՀԱՊ-ի իրավաբանական աջակցությունը տարածվում է մասնավորապես հետևյալ ոլորտների վրա.

Իզուր չէ, որ միջազգային վարկանիշային Legal500 գործակալությունն առանձնակի ընդգծել է ՀԱՊ-ի փորձառությունն ու մասնագիտացումը ֆինանսաբանկային իրավունքի ոլորտում

  • առևտրային ֆինանսներ
  • ակտիվների արժեթղթավորում
  • պարտքի վերակառուցում, մասնավորեցման
  • ակտիվների, ծրագրային և  անշարժ գույքի ձեռքբերման ֆինանսավորում
  • վերակազմակերպում և անվճարունակություն, վենչուրային վարկավորում: