Մեր մասնագետներն ունեն եզակի փորձ Հայաստանում արտասահմանյան ներդրողներին իրավաբանական աջակցության տրամադրման գործում: Հիմնադրման պահից ի վեր մեր գործունեության հիմնական ուղղությունը հանդիսացել է հենց արտասահմանյան ներդրողներին իրավաբանական աջակցության տրամադրումը: Մենք աջակցում ենք խոշոր միջազգային ներդրողներին բարդ ներդրումային ծրագրերի մշակման և իրագործման ոլորտում, սկսած հիմնադրումից մինչև ամենօրյա իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը:

 

Մեր ծառայությունները ներառում են.

  • Մարզի /համայնքի ընտրություն
  • Գտնվելու վայրի ընտրություն
  • Տարածքային/տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ բանակցությունների վարում
  • Կորպորատիվ /Միաձուլման և միացման  հարցեր
  • Գտնվելու վայրի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերում
  • Շինարարական պայմանագրեր
  • Կառուցված շինությունների նկատմամբ իրավունքների գրանցում
  • Սարքավորումների ներկրում և տեղադրում
  • Հետներդրումային և ամենօրյա գործառնական աջակցություն