Խորհրդատվություն է տրամադրվում Հայաստանյան և միջազգային առևտրային  իրավունքի վերաբերյալ, ներառյալ՝ տարբեր առևտրային պայմանագրերի կազմում, ինչպիսիք են մատակարարման, աոուվաճառքի, լիցենզավորման, գործակալության և էլեկտրոնային առևտրի պայմանագրեր:

Մեր փորձը ներառում է.

 • Միջազգային ապրանքների մատակարարումը (դիստրիբյուտորական ցանցերի ձևավորում և զարգացում, դիստրիբուցիայի պայմանագրերի կազմում)
 • Միջազգային առուվաճառք (ներկրման և արտահանման գործարքներ)
 • Գործակալության, համալիր ձեռնարկատիրական գործունեության թույլտվության (ֆրանչայզինգի) և մարկետինգի պայմանագրերի վերաբերյալ բանակցությունների վարում և իրավական խորհրդատվության տրամադրում
 • Լոգիստիկա (ֆրախտի պայմանագրեր, պահեստային պահատվության պայմանագրեր, միջազգային փոխադրման պայմանագրեր)
 • Ապահովագրում և վերաապահովագրում
 • Կոնցեսիոն պայմանագրերի աութսորսինգ
 • Պարտքի թարմացում (վերանայում, վարկային և իրավական ռիսկերի նվազեցում, գրավ)
 • Ֆինանսական վարձակալության  (լիզինգի) պայմանագրեր (կազմում, կնքում, փոփոխում կամ դադարեցում)
 • Լիցենզավորում/սերտիֆիկացիա
 • Ներքին քաղաքականություն, ներառյալ փողերի լվացման արգելք և հակակոռուպցիոն կաննոներ
 • Վճարումներ բջջային փոխանցումների միջոցով
 • Էլեկտրոնային առևտուր (online վաճառք, էլեկտրոնային վճարման համակարգեր)