Մեր իրավաբանական գրասենյակը փորձառու է օտարերկրյա խոշոր ներդրողներին, միջազգային կորպորացիաներին և Հայաստանյան խոշոր գործատուներին խորհրդատվություն տրամադրելու և բոլոր աշխատանքային հարցերով ներկայացնելու գործում:

Խորհրդատվություն ենք տրամադրում վստահորդներին աշխատանքային իրավունքի ցանկացած հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են առաջանալ ամենօրյա ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում:

Աշխատանքային փաստաթղթերի կազմման պատշաճ ընթացակարգի վերաբերյալ պոտենցիալ ռիսկերը հայտնաբերելու և նվազեցնելու համար, հաշվի առնելով վստահորդի ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտը, առաջարկություններ ենք տրամադրում աշխատանքային օրենսդրության դրույթների ամենաարդյունավետ կիրառման համար և ապահահովում ենք խոշոր համապարփակ ծրագրերի աջակցություն:

Սերտորեն աշխատում ենք մեր իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների  կադրերի բաժինների հետ: Աշխատանքային իրավունքի խնդիրները հատվում են մտավոր սեփականության  պաշտպանության, գաղտնի տեղեկատվության, ընկերության պաշտոնյանրի պատասխանատվության և այլ ոլորտների հետ:

Մեր ծառայությունները

 • Ամենօրյա խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Միաձուլման և ձեռքբերմանգործարքների աշխատանքային և կենսաթոշակային ասպեկտները
 • Աշխատանքային փաստաթղթերի կազման պատշաճ ընթացակարգ
 • Բոլոր տեսակի պայմանագրերի և ներքին կանոնակարգերի մշակում
 • Աշխատանքային հարաբերությունների վերակազմակերպում և հաստիքների կրճատումներ
 • Աշխատավարձեր և հավելավճարներ
 • Գլխավոր կառավարիչների աշխատանքի ընդունում (խորհրդատվություն, մեդիացիա և դատական պաշտպանություն)
 • Լրացուցիչ խրախուսիչ ծրագրեր, բաժնետոմսերի ձեռքբերման տարբերակների մշակում
 • Կորպորատիվ կենսաթոշակային պլաններ
 • Աշխատանքային վեճերի լուծում դատական և արտադատական կարգով
 • Պետական մարմինների կողմից աուդիտորական ստուգումներ իրականացնելու ժամանակ աջակցության ցուցաբերում, դատական պաշտպանություն
 • Աութսորսինգ և աութսթաֆինգ
 • Արհմիությունների հետ հարաբերություններ, կոլեկտիվ բանակցություններ
 • Արդյունաբերական անվտանգություն
 • Նյութական պատասխանատվություն, վնասների հատուցում
 • Գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանություն
 • Աշխատանքային կոնֆլիկների քննություն (whistle-blowing)
 • Անձնական տեղեկատվություն
 • Օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքային հարցեր