Թիմը փորձառու է  բաժնետերերի և կառավարման ոլորտի, ֆինանսական խորհրդատուների, կորպորատիվ և պետական մարմինների հետ տարաբնույթ կորպորատիվ հանձնարարականների կատարման  ոլորտում, և տրամադրում են հետևյալ ծառայությունները.

 • Իրավաբանական անձանց միաձուլում և միացում
 • Կորպորատիվ վերակազմակերպում
 • Մասնավոր ներդրումներ
 • Կորպորատիվ ֆինանսներ
 • Բաժանիչ հաշվեկշիռների նախագծում
 • Պատշաճ ընթացակարգ
 • Կորպորատիվ կառավարում
 • Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
 • Լիակատար ընկերակցություններ
 • Կորպորատիվ վեճերի լուծում
 • Կորպորատիվ կենսաթոշակային պլաններ
 • Արժեթղթեր/կապիտալի շուկաներ
 • Անվճարունակություն/սնանկություն
 • Մրցակցություն և հակամրցակցային քաղաքականություն