Թիմի փաստաբանները մասնագիտացած են և փորձված վեճերի այլընտրանքային լուծման բնագավառում՝ մասնավորապես հաշտարարության և արբիտրաժի ոլորտներում:
Մենք տրամադրում ենք մասնագիտացված դատավարական աջակցություն (մաքսային, հարկային, աշխատանքային, մտավոր սեփականության և ապռողների իրավունքների հետ կապված վեճեր)

 • Առևտրային վեճեր
 • Շինարարության և ճարտարապետության հետ կապված վեճեր
 • Մրցակցային վեճեր
 • Վեճեր բաժնետերերի միջև
 • Բանկային վեճեր
 • Մտավոր սեփականության վեճեր
 • Ապահովագրություն/վերաապահովագրում
 • Զրպարտություն/վիրավորանք
 • Անշարժ գույքի հետ կապված վեճեր
 • Մաքսային վեճեր
 • Աշխատանքային վեճեր
 • Հարկային վեճեր
 • Պարտքերի գանձման վեճեր

Մեր փորձը՝

 • Ներկայացուցչություն ՀՀ բոլոր ատյանների դատարաններում՝ ներառյալ  Վճռաբեկ և Սահմանադրական դատարանները,
 • Ներկայացուցչություն ՌԴ և ԱՊՀ ,յուս պետությունների բոլոր դատական ատյաններում,
 • Միջազգային առևտրային արբիտրաժ (ICC, LCIA, SCC, AAA, Սինգապուրի միջազգային արբիտրաժի կենտրոն, ICAC, և այլն);
 • Կարգավորիչների հետ վեճեր և ձեռնարկատիրական ընկերությունների պաշտպանություն քրեական մեղադրանքներից (Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, Դատախազություն և այլն);
 • Վստահորդներին արդյունավետ աջակցության տրամադրում բոլոր փուլերում դատարանի որոշումների կատարման հարցում (օր.՝ Հայաստանում և այլ երկրներում պարտապանի ակտիվների հայտնաբերում և արգելադրում, օտարերկրյա  և միջազգային արբիտրաժային դատարանների ակտերի ճանաչում և կատարում):