ՀԱՊ-ը հիմնադրվել է 2013թ և միավորում է գաղափարակից պրոֆեսիոնալների, որոնք ճանաչված են Հայաստանի տնտեսության և քաղաքացիական կյանքի տարբեր կարևոր ոլորտներում։

Մենք անում են ամեն ինչ, որպեսզի մեր հաճախորդներին առաջարկենք պրակտիկ լուծումներ և օգնենք նրանց հասնելու իրենց նպատակներին։

ՀԱՊ-ը փոխում է հայկական իրավաբանական աշխարհը իր նորարարական և օրիգինալ լուծումներով, որոնք ուղղված են հաճախորդների շահերի լավագույն սպասարկմանը։

Մեր արժեքներն են. համակարգային մտածողությունը, կարգապահությունը, ճկունությունը և պարկեշտությունը։