ճկունություն պրակտիկություն կարգապահություն միջազգային կապեր փորձահեն գիտելիք միջազգային փորձ
Հայկ Հովհաննիսյան
Գագիկ Գրիգորյան
Աննա Մարգարյան