Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձինք 2023 թվականի հունվարի 1-ից սկսած պարտավոր են ներկայացնել հայտարարագիր իրական շահառուների վերաբերյալ։
Վերջնաժամկետը 2023 թվականի մարտի 1-ն է։